Rezultate proiect

Activitatea 4.1. – Acordarea de sprijin in obtinerea actelor de identitate

In perioada de implementare a proiectului au fost efectuate demersuri în vederea punerii în legalitate cu acte de stare civilă a unui numar de 31 de persoane, din care 13 persoane adulte si 18 minori.

EDUCAȚIE – ACTIVITATEA 5

Activitatea 5.1. – Dotarea unui centru educational non-formal George Enescu

Dotarea centrului  educațional nonformal a fost  un proces esențial pentru a asigura un mediu propice în care participanții au putut  beneficia de diverse activități și programe educaționale. Dotarea a fost concepută pentru a susține obiectivele și activitățile specifice ale centrului. Aspecte care au fost luate în considerare:

Centrul să aibă spații variate și flexibile, potrivite pentru diverse activități, spații pentru ateliere, zone de joacă, zone de relaxare, de lectură și chiar o bibliotecă.
Centrul ,,George Enescu”a fost dotat cu tehnologie modernă, tablă interactivă și alte dispozitive relevante pentru a sprijini  dezvoltarea personală prin activități nonformale și de timp liber în cadrul acestuia .

Prin intermediul proietului au fost asigurate materiale didactice și resurse educaționale adecvate pentru diverse activități educaționale și ateliere de dezvoltare personală.Au fost incluse cărți de lectură, materiale de artă, jocuri educative,mulaje,microscop și alte resurse.

S-a ales mobilier confortabil și funcțional, potrivit pentru diferitele activități, s-a amenajat o bibliotecă cu o varietate de cărți și resurse de lectură adaptate diferitelor grupuri de vârstă și interese, creaand spațiu confortabil pentru întâlniri și discuții,s-a inclus zona de lectură, zonă de experimente, care încurajează interacțiunile și schimbul de idei.

Centrul educațional nonformal a fost conceput pentru a încuraja explorarea, învățarea activă, colaborarea între participanți și mai ales dezvoltarea personală prin activități recreative,de educatie nonformală. Centrul poate deveni un mediu propice pentru continuarea cercetării și inovării în domeniul educației sau în domenii conexe, precum tehnologia educațională sau metodele de predare și învățare si va putea fi utilizat pentru a extinde impactul proiectului inițial prin replicarea sau adaptarea programelor educaționale și a practicilor de succes în alte comunități.

Utilizarea centrului de educație noformală după finalizarea proiectului poate fi diversă și poate implica o varietate de activități și inițiative menite să susțină dezvoltarea continuă și să maximizeze impactul proiectului inițial în comunitate.

Activitatea 5.2. Realizarea procesului de sprijin de activități de educație non-formală și de timp liber

In perioada de implementare a proiectului au fost desfășurate activități educaționale non-formale și de timp liber care au loc în cadrul celor 4 ateliere de lucru stabilite în cererea de finanțare. Grupul țintă a fost împărțit în 8 grupe, conform nivelului de școlarizare formate din aproximativ 38 de elevi. In cadrul acestei activitati au participat un număr de 302 copii. Au fostrealizate urmatoarele teme:

Prima Temă,,CINE SUNT EU?’’ începe în luna iunie 2022 şi se finalizează în luna septembrie 2022, astfel încât toate grupele să parcurgă fiecare atelier conform planificării: Atelier de dezvoltare personală prin teatru, Atelier de creație prin literatură, arte vizuale și abilități practice, Atelier de olărit și Atelier de dezvoltare personală prin muzică și dans.Proiectul cu tema Cine sunt eu?  prin Activitatile  educative non-formal prin diferite  ateliere urmărește ca beneficiarii să-și poată transfera abilităţile dobândite, ȋn cadrul educaţiei formale, ȋn sensul unei mai bune implicări şi prezenţe în actuleducaţional, la clasă, dar şi în spaţiul lărgit al comunităţii şcolare, în sensul creşterii stăriide bine a elevilor.
Tema a doua ,,SATUL MEU” a început în luna octombrie 2022 și s-a finalizat în luna ianuarie 2023,astfel încât fiecare grupă să poată să parcurgă tema aleasă pentru fiecare atelier ,conform cererii de finanțare. Prin acestă temă am urmărit stimularea pentru  valorile, tradiţiile şi obiceiurile satului natal. De aceea  profitând de faptul că predăm într-o şcoală de la ţară, s-a ales această temă pentru a-i determina pe elevi să caute , să întrebe pe oamenii mai vârstnici despre tradiţii, port, obiceiuri. De asemenea, se învăţă că portul popular ne defineşte ca neam şi că aceste straie trebuie purtate cu mândrie pentru că ele oglindesc hărnicia şi înţelepciunea strămoşilor. Tradițiile trebuie respectate şifăcute cunoscute prin toate mijloacele directe şi indirecte, deoarece ele reprezintă esenţasufletului unui neam.
Tema a treia HAI SĂ FIM SOLIDARI si FĂRĂ PREJUDECĂȚI începe în luna februarie 2023 şi se finalizează în luna mai 2023, astfel încât toate grupele parcurgăfiecare atelier conform planificării: Atelier de dezvoltare personală prin teatru, Atelier de creație prin literatură, arte vizuale și abilități practice, Atelier de olărit și Atelier de dezvoltare personală prin muzică și dans. Prin acestă temă ,,Hai fim solidari, fărăprejudecăți!’’ urmărim stimularea si îmbunătătirea competenţelor tinerilor de a înţelegevalorile şi principiile diversităţii şi de a contribui la dezvoltarea şi consolidarea societăţii.
Tema a patra ,,BIBLIOTECA VIE” care a fost desfășurată până la sfarsitul lunii august 2023. ,, Biblioteca Vie” este o experiență deosebită prin flexibilitatea subiectelor abordate de Cărțile Vii participante,de asemenea, se  promovează diversitatea și integrarea  în societate, anulând stereotipuri și distrugând bariere de comunicare între oameni diferiți ca profesie, rasă, nivel financiar sau naționalitate. Proiectul simulează o bibliotecă, având o singură diferență: cărțile sunt, de fapt, oameni. Ca în orice bibliotecă, acestea sunt grupate pe categorii, cititorii putând alege un profesor, o profesie, un voluntar sau chiar o poveste de viață. Prin abordarea acestei teme se urmărește îmbunătățirea lecturii și aabilităților de înțelegere a textului, interacțiunea directă cu personajele din cărți poateface experiența de lectură mai reală, motivând elevii citească mai mult și înțeleagămai profund conținutul cărților. Participarea la conversații și întâlniri cu personaje din cărți ajută elevii-beneficiari înțeleagă mai bine punctele de vedere și sentimentele altorpersoane, dezvolte empatie și devină mai conștienți de diversitatea umană.
Tema a 5-a ,,EU, PAGINĂ A COMUNITĂȚII MELE”, care s-a desfășurat pe o perioadăde trei luni până în luna noiembrie – ,,Deschideti  brațele către schimbare, dar nu renunțala valorile tale.” – Dalai Lama. Prin abordarea acestei teme s-a dorit promovareaeducației, încurajarea  beneficiarilor își continue educația și își dezvolte abilitățile. Încurajarea egalității de șanse prin oferirea unui  model de urmat  pentru a eliminadiscriminarea și stereotipurile negative,respectarea  tradițiilor și  a culturii. Prin acesteactivități se dorește,pe viitor, asumarea unui rol de lider în rezolvarea problemelorcomunității și în promovarea colaborării între membrii acesteia pentru a obțineîmbunătățiri sociale și economice, implicarea în dezvoltarea comunității, astfel încât, prinexemplul lor pozitiv și prin acțiunile lor,  pot devină modele pentru ceilalți membri ai comunității și inspire schimbări pozitive și îmbunătățiri în comunitate.

Activitatea 5.3.Elaborarea si lansarea cartii Cartea Vesela – Happy Book de catre beneficiarii din grupul tinta principal

In perioada de implementare a proiectului a fost elaborată Cartea ”Happy Book” avândurmătoarea structură:

I. Descrierea proiectului ,,Ogra.Door-poí deschise către incluziunea socială’’

I.1. Prezentarea echipei

II.Educația din România

II.1. Educația nonformală și de timp liber

II.2. Rolul serviciilor educaționale pentru persoanele de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate

II.3. Servicii educaționale nonformale

II.4. Incluziunea socială

III. Dotarea Centrului de educație nonformală ,,George Enescu’’

IV. Prezentarea atelierelor de dezvoltare personală

IV.1. Descrierea temelor abordate la atelierele de lucru

V. Amintiri de neuitat.Impresii din excursii

VI. Educația parentală

VI.1. Teme de educație parentală abordate

VII. Impresiile partenerilor proiectului

VIII. Concluzii

De ce o carte?

,,O carte este comoara care nu se termină niciodată. Cu fiecare pagină pe care o citești, descoperi un secret nou, o aventură nemaipomenită și puterea de a deveni eroul propriei tale povești.” Oamenii scriu cărți din diverse motive, dar noi dorim împărtășim povestea, transmitem experiența, ne exprimăm gândurile și ideile. Cartea noastră este o  modalitate de a comunica, de a influența pozitiv și de a inspira cititorii. Povestea noastră este bazată pe experiențe reale, experiențe care pot contribui la schimbarea în bine a vieții oamenilor. Cartea veselă ,,Happy book’’este finalizarea unui proiect de incluziune socială,  proiect cu activități care au  adus multă bucurie și satisfacție beneficiarilor de la începutul proiectului și până la finalulacestuia. Odată ce o carte este publicată, poate rămâne în circulație pentru o lungă perioadă de timp, având un impact continuu asupra comunității și contribuind la sensibilizare cu privire la problemele sociale și la importanța incluziunii sociale. O carte poate fi folosită ca instrument educativ pentru a crește conștientizarea și înțelegerea problemelor sociale precum discriminarea, excluziunea sau marginalizarea. Prin povestiri, informații și mesaje transmise, cartea poatecontribui la schimbarea mentalităților.. Cartea poate crea un spațiu de dialog, ca punct de plecarepentru discuții și dialoguri în comunitate despre problemele sociale și modalități de rezolvare aacestora.

Prin urmare, o cartea noastră este o modalitate eficientă și puternică de a marcafinalizarea proiectului de incluziune socială, contribuind la educație, conștientizare, încurajare șipromovarea schimbării sociale pozitive în comunitate.

OCUPARE – ACTIVITATEA 6

Au fost selectati un numar de 368 de persoane, acestia participand la activitati unde au fost informati despre ceea ce inseamna procesul de informare, consiliere, mediere pe piatii muncii, de asemenea au fost înștiințați ca pot sa participe la evaluarea competentelor si pot beneficia de ajutor si consiliere pentru gasirea unui loc de munca care sa se potriveasca cu nivelul lor de pregatire.

     Aceasta activitate are ca scop realizarea de interviuri individuale sau de grup si astfel a fost continuata prezentarea unui numar de cel putin 3-4 teme din cele 10 teme de informare si consiliere, parte din Metodologiei privind derularea programului integrat de informare, consiliere, orientare profesionala, mediere pe piata muncii” pentru fiecare beneficiar in parte.

     Tuturor beneficiarilor acestei activitati li s-a reamintit ca aceste teme de informare si consiliere au ca scop pregatirea lor pentru obtinerea unui loc de munca si astfel vor fi explorate elemente personale și profesionale ale beneficiarului, după cum urmează: nivel de școlarizare, istoric profesional, competențe și calificări dobândite formal, diplome / certificate doveditoare, competențe și calificări dobândite informal.

De asemenea temele de informare si consiliere au ca obiective extinse:

– autoevaluare/autocunoaștere – beneficiarul are șansa de afla cât mai multe despre el însuși: abilități, competențe, trăsături de personalitate etc.

– de a descoperi interesele beneficiarilor cu privire la ce locuri de muncă preferă șicompatibilitatea cu aceste locuri de muncă

Toti beneficiarii au parcurs cel putin 3-4 teme de lucru din cele 10 propuse: 3-4 de informare si 3-4 de consiliere. Aceste teme au fost:

Teme de informare 1 –  EVALUAREA INITIALA- ISTORIC EDUCATIONAL, PROFESIONAL
Tema de consiliere 1 – IMPORTANTA LOCULUI DE MUNCA SI MODALITATEA DE A PUTEA FI ANGAJAT
Tema de informare 2 – FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR

– ASPECTE PROCEDURALE ESENTIALE

      –     Tema de consiliere 2 – IMPORTANTA PARTICIPARII LA CURSURILE DE CALIFICARE

      –      Tema de informare 3 – PLANU RI ACTUALE PRIVIND GASIREA UNUI LOC DE MUNCA SI CUM PUTEM SPIJINI ACEST PROCES

      –      Tema de consiliere 3 – ASTEPTARI SI CERINTE ALE ANGAJATORULUI

      –     Tema de informare 4 – INFORMATII CU PRIVIRE LA PREGATIREA PENTRU PARTICIPAREA LA UN INTERVIU IN VEDEREA CAUTARII UNUI LOC DE MUNCA

      –     Tema de consiliere 4 – MODALITATILE DE ANGAJARE SI DOCUMENTELE OBLIGATORII LA ANGAJARE

Tema 5 Informare : Informare cu privire la abilitatile valorizate de catre angajator

– Tema 5 consiliere: Sarcini si responsabilitati la locul de munca

– Tema 6 informare: Furnizarea de informatii privind drepturile si obligatiile angajatorilor si angajatilor

– Tema 6 consiliere: Sarcini si responsabilitati la locul de munca in functie de specificul fiecarui loc

– Tema 7 informare: informatii privind modalitati de cautare a unui loc de munca

– Tema 7 consiliere: modalitati practice de cautare a unui loc de munca, sprijin privind documente/dosar angajare.

– Tema 8 informare: Încurajare pentru găsirea unui loc de munca – furnizarea de informații privind modalitățile practice de căutare a unui loc de munca

– Tema 8 consiliere: furnizarea de informații privind modalitățile practice de căutare a unui loc de munca; informatii concrete privind elaborarea unui CV si intocmirea CV-ului

– Tema 9 Informare : furnizarea de informații privind modalitățile practice de căutare a unui loc de munca – Scrisoarea de motivație sau de intenție

– Tema 9 consiliere: Recomandări privind Elaborarea Scrisorii de motivație sau de intenție

– Tema 10 informare: Furnizarea de informatii privind drepturile si obligatiile angajatorilor si angajatilor

– Tema 10 consiliere: Sarcini si responsabilitati la locul de munca in functie de specificul fiecarui loc

Cei care au dorit certificarea competentelor au optat pentru urmatoarele:

-Agent de securitate

– Masinist la masini pentru terasamente;

– Agent de securitate.

– Lucrator in cultura plantelor.

SANATATE – ACTIVITATEA 7

Activitatea 7.1. Implementarea activității de servicii pentru sanatate

In cadrul acestei activitati, au fost selectate si au beneficiat de servicii de sanitate un numar de 753 de persoane. Pe perioada de implementare a proiectului au fost facute de catreexpertii din proiect mai multe Campanii de promovare a sanatatii, cum ar fi:

Campania nationala a informarii despre efectele activitatii fizice;
Campania „Ziua nationala fara tutun, tigarile otravesc, oamenii si planeta”;
Campania „Protectia solara – un pas important spre sanatate”;
Campania „ Sanatatea mintalaparte integrata si esentiala a sanatatii
Campania Cum sa fi protejat de noul Coronavirus”;
Campanii cu sesiuni de igiena si educatie pentru sanatate;
Campania Protejeaza-ti sanatatea! Sanatatea reproduceriidreptul si responsabilitatea ta!
Campania de prevenire a tuberculozei
Campania ZIUA MONDIALA  IGIENA MAINILOR: SANATATE SI VIATA
Campania “Consumul de bauturi alcoolice iti afecteaza sanatatea! Nu merita sa risti!”
CAMPANIA “PROTECTIA SOLARA –UN PAS IMPORTANT SPRE SANATATE”
CAMPANIA  “SAPTAMANA MONDIALA A ALIMENTATIEI LA SAN”
CAMPANIA IMPREUNA PENTRU UN AER MAI CURAT
Campania “LUPTEI IMPOTRIVA CONSUMULUI SI TRAFICULUI DE DROGURI

    In concluzie acest proiect a fost benefic pentru membrii comunitatii rome prin faptul ca au avut acces la foarte multe informatii benefice pentru ei si servicii medicale primare care vorcontinua si in afara proiectului.

Activitatea 9.1 – Educatie parentala pentru mame

Activitățile din cadrul Atelierelor parentale se adresează mămicilor care au un rol semnificativ încreșterea, îngrijirea copiilor și formarea copiilor .

În cadrul celor 5 întilniri s-au prezentat și discutat următoarele cinci teme după cum urmează:

1.Ianuarie -Prezentare și autocunoaștere

2.Februarie –Modelarea comportamentului

3.Martie –Strategii de gestionare a emoțiilor

4.Aprilie –Strategii de soluționare a conflictelor

5.Mai –Motivație pentru învațare și formare

În urma întilnirilor s-a observat un progres în relatia dintre mama și copil prin o mai bunăînțelegere a nevoilor emoționale ale copiilor, mai puține conflicte cu copiii,, dezvoltarea unuisentiment de coerență când reflectezi asupra relației cu copilul, o mai bună înțelegere a conectăriiemoționale cu copilul , o mai bună înțelegere a atasamentului si a rolului crucial pe care acesta îljoacă în toate relațiile și cum se poate construi o relație de atașament sigur;

Criterii de selecție a celor 30 de mame pentru activitatea de Educație parentală:

1. Sunt mame ale beneficiarilor secundari, elevi ai Școlii Gimnaziale Ogra

2. Provin din mediu defavorizat

3. Mamele au mai mulți copii,elevi la Școala Gimnazială Ogra

4. Aparțin grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copii aparţinândminorităţii romă şi a celor din mediul rural

5. Selecţia persoanelor eligibile se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiulnondiscriminării.

Activitatea 10.1 Acordarea sprijinului material pentru promovarea participării la activitățile proiectului

In cadrul acestei activitati au fost un numar de 180 de copii, inscrisi la Scoala Gimnaziala din comuna Ogra, care timp de 2 ani scolari, au beneficiat de cate un set de materiale (un set/an scolar) pentru a-i sprijini si motiva in vederea participarii la cursuri. Sprijinul material a constatin acordarea unui pachet/beneficiar/an scolar si a continut:  ghiozdan, penar, caiete, sapun, pasta dinti, perie dinti, flacoane sampon, trening si pereche adidasi.

Activitatea 11.1 Furnizarea de informații persoanelor de etnie romă, în special femeilor și tinerelor rome

In cadrul acestei activitati, pe o perioada de 3 luni sau organizat 6 actiuni de informare si abilitare pentru un numar de 20 de femei rome si 10 tinere rome din grupul tinta principal.

Temele abordate in actiunile specifice de informare si abilitare au cuprins urmatoarele teme:

Modul de afirmare a drepturilor;
ce drepturi avem? Unde putem sa ne adresam? ce responsabilitati avem?
ce drepturi avem fiind parte dintr-o minoritate etnica in Romania?
Discriminarea in viata de zi cu zi
Ce inseamna asta pentru viata noastra personala?
Modalități de accesare a serviciilor și de responsabilizare a entităților publice și private;
Cum accesam sercivii publice si private?
Ce ne impiedica de multe ori?
Ce idee sau solutii exista?
Ce inseamna asta pentru viata noastra personala?
Gestionarea bugetului familiei,
Budgetul familiei
Ce este un budget?
Bani pus deoparte … economii
Cumparaturi „la caiet” si consecintele
,,Cum scadem cheltuielile sau cum crestem veniturile?”
Ce inseamna asta pentru viata noastra personala?
Planificare familiala
bilitare cuplului de a decide daca si canci sa aiba copii
Prevenirea sarcinilor nedorite, avortului si abandonului de copii
Reducerea problemelor legate de sarcina si nastere
Metode contraceptive si asigurare utilizarii corecte a metodei alese
Prevenirea si depistarea a cancerului de col uterin
Ce inseamna asta pentru viata noastra personala?
,,Copiii doriti sunt mai vine ingrijiti, alimentati, educati si sanatosi!”
Primul ajutor in familia
Cand chemam ambulanta? Ce înseamna o urgenta medicala?
Cum raportam o urgenta la 112?
Ce facem la arsuri?
Ce facem cand observam o rana infectata?
Participarea scolara
Diferenta intre copii romi si copii de alta etnie in invatamant
Risc de abandon scolar crescut
Un nivel mai scazut la infrastructura, materiate didactice, rata de repetentiei ridicat, abandon scolar mai ridicat
Cauze si posibile solutii?
Ce inseamna asta pentru viata noastra personala?

alte teme considerate relevante de catre beneficiarii proiectului prezenti la aceste actiuni de informare.

Activitatea 11.2 – Realizarea de actiuni de facilitare comunitară

In cadrul activitatea 11.2 s-a realizat o serie de 5 intalniri cu reprezentanti ai romilor de la nivel local, persoane din comunitate, pentru a promova capacitatea de organizare la nivel local. Respectiv capacitatea oamenilor de a lucra impreuna, de a se organiza si de a mobiliza resursepentru a rezolva probleme de interes comun. In cadrul acestor intalniri de facilitare comunitara, au participat 50 de persoane din care minim 10 femei, tinere rome.

Pe de alta parte, in cadrul aceste activitati a fost organizat Festivalul Eniilor Ogra 2023”. Festivalul a avut loc in perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2023, prin realizarea unor activitaticare au avut ca obiectiv rezolvarea problemelor comunitatii in domeniul incluziunii sociale. Acesta s-a desfasurat dupa intocmirea unei metodologii impreuna cu grupul local de actiuneOgra, din care fac parte 30 de persoane din comunitate.

Festivalul a atins toate obiectivele specificate in metodologie prin desfasurarea unoractiuni de promovare a culturii si traditiilor rome, dar si imbinarea acestora cu cele romane simaghiare, printre acestea fiind: organizarea unui simpozion avand ca tematica istoria si culturaromilor, diferite activitati pentru copiii (concursuri sportive, lectii de dans, jocuri interactive), muzica si dans specific rromani, populara romaneasca si populara maghiara, expozitie de mestesugurari locali.

In cadrul Festivalul Eniilor Ogra 2023”, pe parcursul celor 2 zile, au avut loc urmatoareleactivitati:

Simpozion – au fost dezbatute subiecte despre istoria, traditiile, limba, cultura, religia, cutumele culturale si socio-religioase ale comunitatii romilor, semnificatia costumului traditional al romilor. Pe langa acestea au avut loc si diferite discutii pe aceste teme si nu numai, cei prezenti au interactionat cu intrebari si curiozitati despre identitatea roma, dar si depre problemele de incluziune actuale. In cadrul acestui simpozion, au participat aproximativ 100 de persoane de etnie roma.
Activitati pentru copii:

        – au avut loc diferite jocuri si concursuri sportive interactive, cum ar fi diferite jocuri cu mingea (fotbal, handbal, etc), kickboxing, jocuri de imaginatatie si interactiune;

         –  jocuri interactive cu animatori si ateliere de creatie, in cadrul carora copii au desenat, pictat, au creat modele din diferite materiale, au invatat diferite cantece si dansuri care le-au pus in practica in grup si nu numai;

          – au invatat dansuri populare cu specific etniei rome, cat si romanesti alaturi de un instructor coregraf si de o pereche de sansatori profesionisti;    

In cadrul activitatiilor pentru copii, au participat peste 300 de copii, preponderenti de etnie roma, dar si copii de etnie romana si maghiara.

Spectactol cu muzica – in cadrul celor doua zile de Festival au fost prezentate dansuri de muzica populara roma, romaneasca si maghiara, cu participarea unor dansatori profesionisti, care fac parte din ansambluri de la nivelul judetului Mures. Pe de alta parte au fost sustinute si concerte de muzica populara roma, romaneasca si maghiara, dar si muzica autohtona specifica etniei rome, sustinute de interpreti profesionisti, cunoscuti la nivel national.

La spectacolele de muzica, in cadrul celor doua zile de Festival, au fost prezenti peste 2000 de persoane, apartinand in cea mai mare parte etniei rome, dar au fost prezenti si persoane de etnie romana si maghiara.

Preparare hrana – in cele doua zile de festival au fost gatite 13 ceaune de tocana, care a fost impartita in mod gratuit persoanelor participante la eveniment, impreuna cu tot ceea ce era necesar in vederea consumari. Au fost impartite celor prezenti peste 700 portii de mancare, in cea mai mare parte aceasta fiind distribuita catre persoanele din grupul tinta al proiectului.

Festivalul Eniilor Ogra 2023” a avut un real success la nivelul cetateniilor din Ogra, in special in randul comunitatii de romi, deoare au avut oportunitatea de a-si prezenta si mediatize cultura si obiceiurile specific in armonie cu cele romanesti si maghiare. A avut un impact pozitivatat asupra copiilor, dar si asupra persoanelor majore, pentru dezvoltarea relatiilor intersociale siculturale, in vederea eliminarii discriminarii entice. Pe parcursul celor doua zile membri echipeide proiect au discutat, mediat si au creat o atmosfera care sa uneasca cele trei tipuri de etniiprezente, sa sporeasca increderea romilor in identitatea lor si sa creasca nivelul de acceptanta aacestora in randul populatiei majoritare