Sustenabilitate proiect

Servicii de locuire, sanatate realizate de PP – conform obligatiilor contractuale, dupa finalizarea proiectului, primaria va continua sa dezvolte si sa livreze aceste servicii propuse in proiect catre beneficiarii proiectului. Pe perioada proiectului, familiile si persoane vulnerabile, vor beneficia de o serie de actiuni de sprijin, care sa ii ajute pe acestia sa doreasca sa se dezvolte si sa colaboreze mai strans cu echipele de proiect. In acest sens, acest gen de sprijin direct va putea fi utilizat de catre familiile si persoanele vulnerabile si dupa finalizarea proiectului. Dupa finalizarea proiectului, PP va utiliza documentele de lucru, metodologiile de lucru, standardele de calitate. 

Se vor asigura salariile si costurile de intretinere pentru echipa de proiect, relevanta si necesara din componenta de servicii de locuire si sanatate, care vor putea fi asigurate din bugetul local si din alte surse, precum atragerea de proiecte europene, nationale, etc. Se vor depune alte proiecte, in parteneriat, care sa vizeze si alte probleme si domenii prioritare pentru grupul tinta al proiectului. Aceste proiecte vor avea la baza planul local de actiuni, in domenii ca infrastructura locala, ocupare, locuire, asistenta sociala, etc. Cu privire la domeniul locuire, se are in vedere ca in perioada de proiect, majoritatea gospodariilor familiilor vulnerabile sa isi remedieze aceste situatii problematice privind actele de proprietate si, dupa caz, actele de identitate. Avand in vedere ca, pe perioada proiectului, echipa de proiect va utiliza o metodologie de lucru bazata pe proceduri clare, aceste actiuni se vor putea desfasura si dupa finalizarea proiectului de catre echipa de proiect, prin sprijinul acordat de catre echipele de proiect din partea partenerilor din viitoarele proiecte. 

Servicii de ocupare realizate de P1 – in perioada procesului de implementare, toate persoanele beneficiare vor fi sprijinite sa participe la actiunile de ocupare in functie de necesitati (sprijin, informare, mediere, pregatire pentru angajare, instruire si dezvoltare  in domeniul ocuparii). Aceste metodologii de lucru si standarde de calitate se vor utiliza si dupa finalizarea proiectului de catre echipa P1, la solicitarea beneficiarilor. Pe perioada de sustenabilitate, P1 va trimite catre beneficiari lunar si ori de cate ori este necesar informatii actualizate despre locurile de munca disponibile. Locurile de munca disponibile vor fi afisate in locurile publice din localitate, informandu-se potentialii beneficiari.

Servicii de educatie realizate de P2  – cel mai important aspect legat de aceasta activitate este reliefat de faptul ca, dupa finalizarea proiectului, se urmareste reducerea numarului de absente, cresterea calitatii actului educational, cresterea motivatiei pentru scoala pentru copiii care provin din familiile vulnerabile. Avand la baza investitiile realizate in perioada proiectului, echipa de proiect din partea P2, prin intermediul centrului educational non-formal, vor oferi suport copiilor din familiile vulnerabile sa aiba note mai bune, sa reduca numarul de absente si sa aiba o motivatie crescuta pentru procesul educational, realizandu-se lunar actiuni non- formale in functie de o serie de planificari.

Capacitatea serviciilor după încheierea finanţării, resursele alocate și sursele de finanțare pentru preluarea costurilor de funcționare a serviciilor, inclusiv costurile pentru asigurarea și întreținerea clădirilor/echipamentelor exceptate, conform Regulamentului, pentru care s-a acceptat includerea în bugetul proiectului a prețului întreg de achiziție; proprietatea terenurilor și/sau a clădirilor cumpărate/renovate  etc.). 

Conform procedurilor in vigoare privitoare la serviciile acordate, acestea vor fi asigurate de catre PP prin asigurarea salariilor pentru echipa de implementare relevanta si necesara,  si apoi se vor utiliza metodologiile si documentele de lucru. Se are in vedere continuarea acestui proces, mai ales tinand cont de experienta de lucru anterioara, in sensul in care dezvoltarea pe mai multe paliere a unei familii poate sa fie realizata pe mai multi ani de implementare. In acest context, in plus fata de asigurarea salariilor echipelor de proiect relevante si necesare, costurile cu materialele consumabile, intretinere a spatiilor aferente spatiilor necesare pentru procesul de servicii din componenta de servicii de locuire, sanatate, educationale, acestea vor putea cuprinde si serviciile de ocupare, (atunci cand se va solicita din partea beneficiarilor) si acestea se vor putea desfasura atat la domiciliul beneficiarilor, cat si in spatiile si salile PP. Aceste aspecte privind salarizarea echipelor relevante si necesare din componenta de servicii acordate de PP, dar care vor cuprinde si metodologii de lucru din celelalate componente, intretinerea spatiilor, consumabile de birou vor putea sa fie reliefate in documentele oficiale ale PP care vor putea fi puse la dispozitie catre finantator in perioada de sustenabilitate.

Clarificarea activităților și rolul fiecărui partener în asigurarea sustenabilității 

Elaborare schite de proiecte – partenerii proiectului vor elabora 3 schite de proiect avansate Elaborare schite de proiecte – partenerii proiectului vor elabora 3 schite de proiect avansate (cerere de finantare, buget, alte anexe), care se au in vedere sa fie depuse, in parteneriat, catre alte surse de finantare care vor fi disponibile, atat in perioada de implementare, cat si dupa finalizarea proiectului. Responsabil cu coordonarea acestui proces va fi PP.

Domeniul locuire, sanatate – PP va putea sa asigure costuri de salarii relevante si necesare, intretinere, alte costuri, derularea actiunilor de servicii sanatate, educatie, sprijin in actiuni de locuire si infrastructura. In cadrul proiectelor legate de infrastructura se vor depune proiecte care vor viza si zonele in care locuiesc familiile vulnerabile. Se vor depune si alte proiecte in care se va relua parteneriatul realizat prin proiectul nostru. Responsabil cu coordonarea acestui proces va fi PP.

Domeniul ocupare – P1 prin echipa din partea partenerului, se vor asigura salariile si alte costuri necesare pentru a asigura, pe perioada de sustenabilitate suport procedural specific privind informarea beneficiarilor asupra locurilor de munca disponibile. La solicitarea beneficiarilor, va realiza procesul de sprijin a beneficiarilor pentru pregatirea dosarelor pentru mediere, calificare, angajare, pregatire pentru interviu, va crea legaturi de comunicare cu potentiali angajatori. Se are in vedere sa se mai elaboreze si alte proiecte care sa vizeze comunitatile vulnerabile si care sa aiba atat componente de servicii sociale, dar si actiuni din domeniul ocuparii, educatiei.

Domeniul educatie – P2 cu sprijinul financiar din partea PP si prin atragerea de alte fonduri, va oferi suport in cadrul centrului educativ non-formal pentru copiii beneficiari, pentru ca acestia sa obtina note mai bune la scoala, sa isi reduca numarul de absente. In acest sens, se vor realiza actiuni, atat cu copii, catre si cu parintii acestora, ori de cate ori este nevoie.

Domeniul abilitare si antidiscriminare – PP – in perioada de sustenabilitate, echipa din partea PP, va asigura costuri in bugetul local in cadrul componentei culturale pentru promovarea interculturalitatii si promovarea de actiuni antidiscriminare. P1 si P2, vor fi implicati activ in organizarea si derularea activitatilor care au rolul de mentinere a actiunilor de abilitare si antidiscriminare. PP va mentine legatura cu liderii romi pentru ca acestia sa poata sa participe la actiuni publice de la nivel local care sa aiba rolul de imbunatatire a situatiei romilor de la nivel local. 

Domeniul asigurare pachete – P1 – in perioada de sustenabilitate, din bugetul propriu prin atragerea de fonduri, P1 va asigura un pachet anual pentru familiile beneficiare. Acest proces de lucru a fost derulat de P1 si in anii anteriori depunerii proiectului.