Activitățile proiectului

Numărul activității 1
Denumire activitate Managementul proiectului
Durată (luni/zile) 20 Lună început 1 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 1.1. Organizare, monitorizare continua suport specific continuu pentru echipa de proiect, raportare
Numărul activității 2
Denumire activitate Promovarea si vizibilitatea proiectului
Durată (luni/zile) 20 Lună început 1 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitate 2.1. Realizarea unui numar de 2 conferințe de presa privind lansarea și închiderea proiectului (1 conferința de lansare a proiectului si 1 conferinta de presa de inchidere a proiectului)

Subactivitatea 2.2. Realizare pagina web dedicata pe site-ul web existent al PP

Subactivitate 2.3. Instalarea a 3 panouri si placi permanente cu privire la finantarea oferita de Granturile SEE

Subactivitate 2.4. Realizarea unui numar de 3 activităţi de informare privind progresul, realizările și rezultatele proiectului

Subactivitate 2.5. Campanie de promovare a proiectului si a Granturilor Norvegiene 2014-2021 prin intermediul canelelor social media

Numărul activității 3
Denumire activitate Îmbunătățirea condițiilor de locuit prin realizarea procesului de asistență juridică pentru clarificarea situației și drepturilor locative
Durată (luni/zile) 20 Lună început 1 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 3.1. Elaborarea unei metodologii UNITARE de implementare a serviciilor pentru toti beneficiarii din grupul tinta principal din proiect

Subactivitatea 3.2. Realizarea procesului de selectie pentru servicii de locuire privind actele de proprietate care vor fi acordate TUTUROR beneficiarilor din grupul tinta principal selectati in proiect

Subactivitatea 3.3. Asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru familii sau persoane vulnerabile din grupurile tinta principale

Subactivitatea 3.4. Monitorizarea si acordarea de suport in vederea acordarii serviciilor de locuire

Numărul activității 4
Denumire activitate Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate
Durată (luni/zile) 8 Lună început 13 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 4.1. Acordarea de sprijin in obtinerea actelor de identitate

Subactivitatea 4.2. Monitorizarea si acordarea de suport in vederea acordarii sprijinului in obtinerea actelor de identitate

Numărul activității 5
Denumire activitate Servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitate
Durată (luni/zile) 20 Lună început 1 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 5.1. Dotarea unui centru educational nonformal George Enescu

Subactivitatea 5.2. Realizarea procesului de sprijin de activități de educație non-formală și de timp liber

Subactivitatea 5.3. Elaborarea si lansarea cartii Cartea Vesela – Happy Book de catre beneficiarii din grupul tinta principal

Subactivitatea 5.4. Monitorizarea si acordarea de suport in vederea acordarii serviciilor de educatie

Numărul activității 6
Denumire activitate Servicii de ocupare
Durată (luni/zile) 20 Lună început 1 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 6.1. Selectia beneficiarilor pentru servicii de ocupare

Subactivitatea 6.2. Actiuni de pregatire a beneficiarilorpentru procesul de informare, consiliere, mediere, actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, pregatire pentru angajare

Subactivitatea 6.3. Derularea procesului de evaluare, recunoastere, validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

Subactivitatea 6.4. Realizarea procesului de sprijin de mediere profesionala   Subactivitatea 6.5. Realizarea procesului de sprijin de angajare asistata a beneficiarilor

Subactivitatea 6.6. Monitorizarea si acordarea de suport in vederea acordarii serviciilor de ocupare si elaborarea unui studiu in domeniul ocuparii

Numărul activității 7
Denumire activitate Servicii pentru sănătate
Durată (luni/zile) 19 Lună început 2 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 6.1. Selectia beneficiarilor pentru servicii de ocupare

Subactivitatea 7.1. Implementarea activității de servicii pentru sanatate

Subactivitatea 7.2. Monitorizarea continua a progresului acordării serviciilor pentru sanatate si implicarea persoanelor beneficiare in procesul de lucru

Numărul activității 8
Denumire activitate Actiuni de formare pentru dezvoltarea abilitaților de relaționare, colaborare si de lucru direct cu comunităţile de romi
Durată (luni/zile) 3 Lună început 4 Lună sfârșit 6
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 8.1. Formarea personalului și a voluntarilor din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale (din administrația publică și sectorul ONG) pe teme de anti-discriminare
Numărul activității 9
Denumire activitate Programe de educație parentală
Durată (luni/zile) 10 Lună început 6 Lună sfârșit 15
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 9.1. Educatie parentala pentru mame

Subactivitatea 9.2. Monitorizarea continua a progresului derularii programului de educatiei parentala si implicarea persoanelor beneficiare in procesul de lucru

Numărul activității 10
Denumire activitate Sprijin material pentru promovarea participării grupurilor țintă la activitățile proiectului
Durată (luni/zile) 6 Lună început 8 pana in luna 10

Lună sfârșit 17 pana in luna 19

Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 10.1. Acordarea sprijinului material pentru promovarea participării la activitățile proiectului
Numărul activității 11
Denumire activitate Acţiuni de abilitare a persoanelor de etnie romă, în special femeilor și tinerelor rome, in procesul de responsabilizare sociala si dezvoltare comunitara
Durată (luni/zile) 14 Lună început 7 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 11.1. Furnizarea de informații persoanelor de etnie romă, în special femeilor și tinerelor rome

Subactivitatea 11.2. Realizarea de actiuni de facilitare comunitară

Subactivitatea 11.3. Cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la diferite niveluri

Subactivitatea 11.4. Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai inclusive

Numărul activității 12
Denumire activitate Implementarea campaniei antidiscriminare Ogra.Door -porți deschise pentru incluziunea socială
Durată (luni/zile) 14 Lună început 7 Lună sfârșit 20
Loc de desfășurare Comuna Ogra
Descriere și metodologie Subactivitatea 12.1. Realizarea unei campanii de informare si constientizare în domeniul combaterii discriminarii, nonsegregarea, reintegrarea socială și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, promovarea cetățeniei active cu titlul „Ogra.Door – porți deschise pentru incluziunea socială”

Subactivitatea 12.2. Actiuni de facilitare si mediere sociala pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa