Promotor proiect

Denumire COMUNA OGRA
Cod de identificare fiscala (CIF/ CUI) (CUI/CIF):4323489
Tip de organizație
(bifați corespunzător)
☐ Organizație neguvernamentală (ONG)

☒ Entitate publică

☐ Asociație a autorităților locale

Adresa (sediul social) Ogra
Adresa de corespondență Adresa: COMUNA OGRA, NR. 103

Telefon: 0265-458212

Fax: 0265-458212

E-mail: ogra@cjmures.ro

Persoană de contact NEACȘA TEODOR

Funcție: PRIMAR

Telefon: 0265-458212

Fax: 0265-458212

E-mail: ogra@cjmures.ro

Adresă pagină web organizație