Obiective

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea incluziunii și abilitarea unui numar de 668 romi care fac parte din grupurile tinta principale din mediul rural din comuna Ogra, judetul Mureș, prin dezvoltarea și implementarea unor servicii de dezvoltare locală și socială in sectoarele locuire, educație, ocupare, sănătate,

care să contribuie la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora.

Obiective specific:

OBIECTIV 1.

Creșterea accesului și a calității serviciilor integrate de locuire, educație, ocupare, sănătate pentru un numar de 668 romi din Comuna Ogra, judetul Mures, pe o perioada de 20 de luni.

OBIECTIV 2.

Implementarea pe o perioada de 14 luni a unor actiuni de abilitare a romilor (Empowerment), în special a unui numar de 20 femei rome, 10 tinere rome, 10 experți și lideri romi, din localitatea Ogra, judetul Mures.

OBIECTIV 3.

Combaterea formelor de discriminare a romilor din comuna Ogra, judetul Mures, prin implementarea unor acţiuni concrete care vizeaza 200 de persoane de etnie roma, 200 de persoane din populaţia majoritara, pe o perioada de 14 luni.