Ogra.Door - porți deschise pentru incluziunea socială

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Proiectul Ogra.Door – porți deschise pentru incluziunea socială, derulat de Primăria Comunei Ogra, beneficiaza de un grant în valoare de 1.905.130 LEI / 384.890 euro, oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Social. Inițiativa urmărește creșterea incluziunii și abilitarea unui număr de 668 romi din comuna Ogra, județul Mureș, prin dezvoltarea și implementarea unor servicii de dezvoltare locală și socială în sectoarele locuire, educație, ocupare și sănătate.

Creșterea incluziunii și abilitarea unui numar de 668 romi care fac parte din grupurile tinta principale din mediul rural din comuna Ogra, judetul Mureș, prin dezvoltarea și implementarea unor servicii de dezvoltare locală și socială in sectoarele locuire, educație, ocupare, sănătate, care să contribuie la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora.

Valoare adăugată

Remedierea  problemei foarte grava existenta la nivel local legata de lipsa actelor de proprietate

Elaborarea unei  strategii de combatere a discriminarii de la nivel local

Îmbunătățirea planului local de acțiune pentru romi

Obiective

1. Creșterea accesului și a calității serviciilor integrate de locuire, educație, ocupare, sănătate pentru un numar de 668 romi din Comuna Ogra, judetul Mures, pe o perioada de 20 de luni. 

2. Implementarea pe o perioada de 14 luni a unor actiuni de abilitare a romilor (Empowerment), în special a unui numar de 20 femei rome, 10 tinere rome, 10 experți și lideri romi, din localitatea Ogra, judetul Mures. 

3. Combaterea formelor de discriminare a romilor din comuna Ogra, judetul Mures, prin implementarea unor acţiuni concrete care vizeaza 200 de persoane de etnie roma, 200 de persoane de etnie roma, 200 de persoane din populatia majoritara timp de 14 luni.

Grupul țintă

In urma procesului de identificare a nevoilor, realizat in faza de elaborare a proiectului, grupul tinta propus este format din familiile sau persoanele din GT din localitatea Ogra, sat Ogra, judetul Mures. Grupul tinta provine din mediul rural din localitatea Ogra, sat Ogra si este urmatorul:

• 153 de familii de romi care insumeaza 668 de persoane din care:

Alocarea serviciilor pentru aceste familii si persoane principal din GT corelata cu domeniile vizate in proiect este urmatoarea:

• Primul serviciu – LOCUIRE – toate persoanele din GT principal care insumeaza 668 de persoane vor beneficia de serviciile de locuire (153 de gospodarii), care vor fi livrate de PP.

• Al doilea serviciu sanatate, educatie, ocupare in funcţie de nevoile identificate in perioada de elaborare a proiectului si in funcţie de procesul de dezvoltare acestora prin metoda de lucru PIP, beneficiarii vor primi servicii din cel putin unul din domeniile sanatate, educaţie, ocupare. Detalii privind procesul de implementare se regasesc in activitatile privind serviciile de sanatate, educatie, ocupare.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro

Află mai multe

Poți afla informații suplimentare despre acest proiect, folosind butonul alăturat.