Grupul țintă

In urma procesului de identificare a nevoilor, realizat in faza de elaborare a proiectului, grupul tinta propus este format din familiile sau persoanele din GT din localitatea Ogra, sat Ogra, judetul Mures. Grupul tinta provine din mediul rural din localitatea Ogra, sat Ogra si este urmatorul:

• 153 de familii de romi care insumeaza 668 de persoane din care:

Alocarea serviciilor pentru aceste familii si persoane principal din GT corelata cu domeniile vizate in proiect este urmatoarea:

• Primul serviciu – LOCUIRE – toate persoanele din GT principal care insumeaza 668 de persoane vor beneficia de serviciile de locuire (153 de gospodarii), care vor fi livrate de PP. 

• Al doilea serviciu sanatate, educatie, ocupare in funcţie de nevoile identificate in perioada de elaborare a proiectului si in funcţie de procesul de dezvoltare acestora prin metoda de lucru PIP, beneficiarii vor primi servicii din cel putin unul din domeniile sanatate, educaţie, ocupare. Detalii privind procesul de implementare se regasesc in activitatile privind serviciile de sanatate, educatie, ocupare.

In aceasta perioada de consultare, au fost realizate mai multe discutii si s-a analizat identificarea celor mai bune solutii care sa vizeze o abordare integrata a serviciilor.

In concluzie, in urma procesului de consultare, s-a identifcat faptul ca acest proiect este obligatoriu pentru comunitatile noastre care, in aceasta perioada, trec prin situatii vulnerabile si este VITAL pentru dezvoltarea acestora.

Partenerii proiectului au realizat un amplu proces de identificare a nevoilor in perioada de elaborare a proiectului.

Acest proces a fost realizat prin realizarea unor dezbateri si colectarea acestor nevoi din partea potentialilor beneficiari si a fost corelat cu indicatorii prevazuti in Apelul de finantare. Cu referire la acest grup tinta, s-a propus ca:

1. Mediul de resedinta: rural in comuna Ogra, sat Ogra.

2. Procesul de selectie a beneficiarilor sa fie realizat de catre PP in cadrul activitati de servicii de locuire pe baza unei metodologii de selectie unitara pentru proiect. Descrierea metodologiei se regaseste in activitatea de servicii de locuire.

3. Model integrat de implementare – Este nevoie de identificarea unui model de lucru integrat cu beneficiarii, in sensul in care fiecare beneficiar sa primeasca sprijin din cel putin doua domenii din cele propuse in proiect: locuire, sanatate, educaţie, ocupare.

4. PIP – urmatoarea etapa a procesului de selectie, va consta in elaborarea planului de intervenţie personalizat (PIP). Aceasta metoda de lucru realizata de echipa de proiect va implica in mod direct beneficiarii proiectului atat in identificarea nevoilor, alegerea prioritatilor de acţiuni de dezvoltare, realizarea actiunilor de dezvoltare in domeniile servicii de locuire, sanatate, educaţie, ocupare, monitorizarea continua, centralizarea si analizarea continua a datelor, renegocierea acestor acţiuni, finalizarea procesului, asigurarea sustenabilitatii procesului.

5. Minim 2 servicii – Toate persoanele beneficiare vor primi minim 2 servicii din cele prevazute in proiect in domeniile servicii locuire, sanatate, educaţie, ocupare.

• Primul serviciu – sa fie acordat de catre PP in cadrul domeniului locuire.

• Al doilea Serviciu – in funcţie de nevoile identificate in perioada de elaborare a proiectului si in funcţie de procesul de dezvoltare acestora prin metoda de lucru

PIP, beneficiarii vor primi servicii din cel putin unul din domeniile sanatate, educaţie, ocupare.