Proiectul”Ogra.Door-porti deschise pentru incluziune socială” derulat de Primăria Ogra, este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului, Dezvoltare locala, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Social, menit să sprijine persoanele defavorizate din comunitatea de romi din comuna Ogra.

In zilele de 30 septembrie si 1 octombrie 2023,s-a organizat,,Festivalul etniilor,,oferind comunității de romi din comună oportunitatea de a-și mediatiza cultura și obiceiurile specifice.In cadrul festivalului s-au organizat activități pentru toate vârstele,comunitatea beneficiind gratuit de activități atractive.

Prin acest festival s-a urmarit ca relațiile intersociale si culturale intre etnii,sa devină puternice pentru o convietuire armonioasă.